Tillgänglighet för ”osynliga funktionsnedsättningar”!

Idag har många, åtminstone skolor faktiskt börjat tänka på hur elevers arbetsmiljö ser ut, särskilt för elever med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar. Man har börjat öppna möjligheten att använda ”tydliggörande pedagogik” mm! Det går alltid att vara mer tydlig!

Bilderna nedan är tänkta att illustrera hur saker kan se ut för den med kognitiva svårigheter!

Varför jag undviker kollektivtrafik!

Bristande tillgänglighet på arbetsplats?

Vill man få fram ett viktigt budskap till rätt personer så är det viktigt att man visar VAD som är viktigt på ett tydligt sätt.