Ställ dig frågan: Skulle det kännas ok?

Tänk dig att du runt den 23e i månaden blir kallad till din chef på samtal.

 

Din chef sitter då du anländer med din lönespecifikation i handen; berättar att man denna månad har applicerat så kallad ”teckenekonomi” på lönesystemet och att det inneburit att din lön därför nu ser lite annorlunda ut.

 

Du har givetvis; eftersom du kommit till jobbet i tid alla dagar, varit på ett bra humör och uppträtt på ett önskvärt sätt de flesta dagar kvar din grundlön ligger på 25 000kr.

 

”Tyvärr var du ju inte alls villig att samarbeta en dag då du skyllde ifrån dig på att ett av dina barn var sjukt så den dagen gick du miste om alla poäng” (dvs din lön) säger chefen.

 

En dag glömde du bort att vattna en blomma- det blir avdrag den dagen förstås. Du invänder här att du inte ens visste om att du skulle vattna blomman men får då höra att ”Joho då, den gubben går inte- det vet alla!”.

 

En annan sak är den där dagen då du enligt kollega ”uppträtt kaxigt och tittade snett, på ett nedlåtande sätt som kollegan uppfattade kränkande”! Här fattar du ingenting och inte heller får du någon förklaring på när det var, vem kollegan var eller chansen att förklara dig- det blir avdrag på poängen helt enkelt.

Denna dag dras alla ”intjänade poäng” givetvis av!

 

I slutet på samtalet visar det sig att din lön denna månad hamnar på 7000kr mindre än du trodde.

 

När du blir upprörd över detta och vill veta varför så kallas du aggressiv och då chefen känner sig hotad av detta så tappar du ytterligare 2000kr. (Givetvis finns ju en nolltolerans för hot och våld!)

 

Din chef ber dig att ”lugna ner dig direkt om du vill ha lön över huvud taget!” och du undrar vad syftet med detta nya system är?

 

”Syftet är givetvis att uppmuntra och förstärka de beteenden som är önskvärda!” svarar din chef. 

 

Utan att veta vilka dessa är eller för vems skull detta sker lämnar du samtalet med en lönespecifikation som visar 9000kr mindre än du räknat med och ett stort ”grattis till dina poäng!” från chefen.

Så ställ dig nu följa frågor:

Hur skulle du känna?

Vad skulle du lära dig?

På vilket sätt påverkar det ditt beteende nästa månad?

 

Så här ser verkligheten ut för många unga som idag ”vårdas” på HVB-hem eller SIS-institutioner där man använder denna metod.

 

Enligt utredningen Barns och ungas rätt vid tvångsvård framgick det att 17% av barn/ unga på SiS-hem hade autism (frekvensen i populationen är bara 1%).

 

Många har alltså inte ens förutsättningar att få poängen och ännu mindre behålla dem. 

 

Allt som kallas ”belöningssystem” kan också kallas ”bestraffningssystem” eftersom en utebliven belöning kommer att uppfattas som ett straff av de som inte hade chansen att uppnå belöningen eller ens har förutsättningen från början.

 

Vi är inte stöpta i samma form så för vems skull är det egentligen man försöker få alla att bete sig som att de vore det?

 

Det är en fråga man alltid bör ha i bakhuvudet när man befinner sig i överläge på något sätt; då den vars beteendet man vill ändra befinner sig i beroendeställning till oss.

”För vems skull” gör vi så här?

 

Tillägnat Hannah 14 år på SIS.

 

https://hejlskov.se/skolan/om-beloningssystem-och-teckenekonomi/

 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/barn-med-autism-far-illa-i-tvangsvarden-27322?fbclid=IwAR3MWSLAnNy9ZWq9C4xBfq2NGcw7xzEnLHzOcx_h0hrJCsL7mvt8SkpPQxQ