Jag har kommit hem från Jönköping där jag i Förvaltningsrätten  har vittnat i en rättegång som gällde en ansökan om LVU av två syskon med autism och en mamma med autism och adhd. Man vill separera de två syskonen och dessutom från deras primära anknytningsperson och det är inte något som jag rekommenderar om det inte faktiskt föreligger våld eller liknand.

Som alltid fick jag frågan hur det påverkar föräldrarförmågan och jag svarade som alltid- generellt sett inte alls och är det en förälder som har barn med samma diagnos- bättre!

Jag får förstås i dessa sammanhang göra som en kameleont gör och klä mig på det sätt som omgivningen gör.

Samtidigt finns en stor del av mig som vill visa att det är så här som autism också kan se ut!