Vad är normal ögonkontakt och varför tycks människor kräva det som mest när jag vill undvika det som mes?

 

För vems skull är det viktigt?