Digitala föreläsningar

https://www.upplev.vaxjo.se/evenemang/evenemang/2021-03-11-att-mota-och-bemota-personer-som-tanker-och-fungerar-annorlunda

 

 
 
 

ATT MÖTA OCH BEMÖTA-

PERSONER SOM TÄNKER

OCH FUNGERAR ANNORLUNDA

 

Arrangör: Idé- och kunskapscentrum Kronoberg

 

Idé- och kunskapscentrum Kronoberg bjuder in till digital föreläsning med Anna Porsvald om bemötande.

 
 
 
 

Att vara medveten om att olika personer med behöver mötas och bemötas på olika sätt är mycket viktigt. I denna föreläsning med Anna Porsvald går hon närmare in på vilka problematiska situationer som kan uppstå i t.ex. skolan, förskolan eller hemma och hur dessa kan hanteras.

Anna blandar fakta om NPF med hur livet med Aspergers syndrom och ADHD kan te sig samt hur problematiska situationer kan uppstå eller förebyggas.

Föreläsningen vänder sig till dig som redan har grundläggande kunskap om autism/Aspergers syndrom, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dig som träffar barn- och ungdomar i ditt arbete eller är förälder/anhörig, samt dig med egen diagnos.

Föreläsningen sker digitalt, via zoom.

För att ansluta till föreläsningen, använd den här länken

 
 
 

Nästa tillfälle

22mar
18.00-20.30
Föreläsningen sker digitalt.
 

https://www.upplev.vaxjo.se/evenemang/evenemang/2021-03-11-att-mota-och-bemota-varandra-i-och-pa-jobbet

 

ATT MÖTA OCH BEMÖTA 

VARANDRA I

OCH PÅ JOBBET

 

Arrangör: Idé- och kunskapscentrum Kronoberg

 

Idé och kunskapscentrum Kronoberg bjuder in till digital föreläsning med Anna Porsvald.

 
 
 
 

Att vara medveten om att olika personer behöver mötas och bemötas på olika sätt är mycket viktigt, att alltid göra på samma sätt fungerar inte för alla av naturliga skäl.

I denna föreläsning går Anna Porsvald närmare in på det som få inser är en av de allvarligaste arbetsmiljöproblemen idag och det som kostar mest och dränerar arbetsmarknaden på kompetens, nämligen kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen.

Anna blandar fakta om kränkande särbehandling med egna erfarenheter av det och berättar om vilka effekter det kan få och hur det kan undvikas.

Föreläsningen sker digitalt, via Zoom.

För att ansluta till föreläsningen, använd den här länken

 
 
 

Nästa tillfälle

25mar
13.30-16.00
Föreläsningen sker via zoom.
 

” Jag KAN INTE fortsätta leva nu”

Klipp från föreläsningen ”Att möta och bemöta varandra i och på jobbet” om kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen.