Att försöka förstå sig på psykiatrin

För mig är det ett mysterium hur det ska vara så tungrott att vara patient i Vuxenpsykiatrin, särskilt när man har ett annat sätt att tänka!