Efter att jag blivit utköpt från mitt jobb; pga uppenbart bristande kunskaper om kognitiva funktionsnedsättningar, undrade jag om dett var något som man arbetade med någonstans och skickade därför frågan till DO.

Svaret jag fick var dock knappast till hjälp....

Vi kan väl säga så här: ”NEJ ANDREAS- svaret från DO var inte till minsta nytta!