21. okt, 2019

Öppna din dörr!

"MÅNGA kan berätta om autism, vad det är, hur det kan te salig, vad det leder till för svårigheter i vardagen etc; på fronten ”experter” är det sannerligen ingen brist!

Hur många kan däremot beskriva exakt vad som faktiskt händer med tankar, handlingar, känslor i specifika situationer, beskriva hur det är att upptäcka att andra uppfattar dig som lat, egocentrisk och ovillig att hjälpa till? Hur många kan beskriva en fullkomlig härdsmälta när det blir för mycket och man tappar kontrollen över sig själv, sina handlingar och ord?

-Jo: bara den som har egen erfarenhet.

Det är därför det är så viktigt att vi som kan och VILL beskriva hur det faktiskt kan vara också FÅR chansen att göra det. Att man inte bara tar in personer med teoretiska kunskaper på alla konferenser, kongresser och andra evenemang.

Jag vill ju bara få beskriva, förklara och skapa en ökad förståelse- så öppna dörren och låt mig komma in!"