12. sep, 2019

Föreläsning för gode män/förmyndare

Bland det roligaste jag vet är att få chansen att föreläsa och berätta för människor som har en position där de på ett professionellt sätt kommer i kontakt med människor som har (i synnerhet) autism. Att få berätta hur t.ex. jag uppfattar världen, svåra begrepp som tid, rum, pengar eller olika miljöer.

I torsdags var jag, tillsammans med min; alltid lika stöttande kollega, Margareta Hallner inbjudna av Västerås Stad för att föreläsa om just de funktionsnedsättningar som påverkar kognitionen (hjärnans sätt att ta in, processa och lagra information) som intellektuella funktionsnedsättningar och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. 

Föreläsningen var till för alla som har uppdrag som God man eller Förvaltare åt någon med dessa och andra problem. 

Det blev en mycket intressant och rolig föreläsning som genererade intresse, frågor och engagemang vilket är så roligt. 

Jag kände att det var särskilt roligt att bli inbjuden av en kommun och vill verkligen uttrycka min tacksamhet till Västerås kommun som släppte in oss!