Att bli insläppt!

21. okt, 2019
21. okt, 2019

"MÅNGA kan berätta om autism, vad det är, hur det kan te salig, vad det leder till för svårigheter i vardagen etc; på fronten ”experter” är det sannerligen ingen brist!

Hur många kan däremot beskriva exakt vad som faktiskt händer med tankar, handlingar, känslor i specifika situationer, beskriva hur det är att upptäcka att andra uppfattar dig som lat, egocentrisk och ovillig att hjälpa till? Hur många kan beskriva en fullkomlig härdsmälta när det blir för mycket och man tappar kontrollen över sig själv, sina handlingar och ord?

-Jo: bara den som har egen erfarenhet.

Det är därför det är så viktigt att vi som kan och VILL beskriva hur det faktiskt kan vara också FÅR chansen att göra det. Att man inte bara tar in personer med teoretiska kunskaper på alla konferenser, kongresser och andra evenemang.

Jag vill ju bara få beskriva, förklara och skapa en ökad förståelse- så öppna dörren och låt mig komma in!"

12. sep, 2019

Bland det roligaste jag vet är att få chansen att föreläsa och berätta för människor som har en position där de på ett professionellt sätt kommer i kontakt med människor som har (i synnerhet) autism. Att få berätta hur t.ex. jag uppfattar världen, svåra begrepp som tid, rum, pengar eller olika miljöer.

I torsdags var jag, tillsammans med min; alltid lika stöttande kollega, Margareta Hallner inbjudna av Västerås Stad för att föreläsa om just de funktionsnedsättningar som påverkar kognitionen (hjärnans sätt att ta in, processa och lagra information) som intellektuella funktionsnedsättningar och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. 

Föreläsningen var till för alla som har uppdrag som God man eller Förvaltare åt någon med dessa och andra problem. 

Det blev en mycket intressant och rolig föreläsning som genererade intresse, frågor och engagemang vilket är så roligt. 

Jag kände att det var särskilt roligt att bli inbjuden av en kommun och vill verkligen uttrycka min tacksamhet till Västerås kommun som släppte in oss!