Special Nest Live! 12/5 19:00

Föreläsningar våren 2022!

 

Nu är planeringen klar och vårens digitala föreläsningar är spikade tillsammans med min ypperligt klyftiga vän Anna som fixar det som jag inte är så jättebäst på- men det är hon! 😀

All information och detaljer om föreläsningarna samt anmälan hittar du här på Annas Klyftiga Utbildningar:

http://www.klyftiga.se/14/1/startsida/

Under beskrivningarna finns länk till anmälan.

Att möta och bemöta personer som tänker och fungerar annorlunda

 

 


Vad är viktigt att tänka på när man träffar individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)? Att vara medveten om att olika personer med NPF behöver mötas och bemötas på olika sätt är mycket viktigt, att alltid göra på samma sätt fungerar inte alltid. 

Anna blandar fakta om NPF med hur livet med Aspergers syndrom och ADHD kan te sig. 

Ur innehållet:
Kort genomgång av olika funktionsnedsättningar inom NPF
Hur är det att leva med neuropsykiatrisk problematik? 
Hur bemöter man personer med NPF?
Hur kan man anpassa? Vad finns det för hjälpmedel?

Målgrupp:
Föreläsningen vänder sig till dig som möter personer med autism/Aspergers syndrom, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ditt arbete, till dig som är förälder/anhörig och till dig med egen diagnos. 

Anmälan:

http://www.klyftiga.se/17/257/personer-som-tanker-och-fungerar-annorlunda/

Flickor & kvinnor med NPF

 

Att möta och bemöta - Flickor och kvinnor med NPF


Flickorna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF); särskilt autism får ännu sina diagnoser mycket senare än pojkarna med samma problematik. Det innebär att de sällan får det stöd som de behöver. Det får alltför ofta allvarliga konsekvenser i form av misslyckanden i skolan, samsjuklighet och andra svårigheter att klara av ett vuxenliv som inte förstår eller kan bemöta deras svårigheter.

Föreläsningen är riktad till alla som vill fördjupa sina kunskaper i ämnet, alla som i sin yrkesroll kan träffa dessa flickor och kvinnor. Även de som vill lära sig att känna igen de tecken som finns - om man bara vet vad man letar efter.

Den handlar också om hur man bemöter och hanterar de svårigheter som är specifika för denna grupp och hur man gör för att försöka överkomma dessa.

Ur innehållet:
Varför flickorna?
Att hitta flickorna tidigare
ESSENCE
Tidiga tecken
Puberteten och hormonernas inverkan
”Masking” och ”stimming”?
Genotyp/fenotyp
”Varför är det så viktigt med en diagnos?”
En flickas berättelse

Anmälan:

http://www.klyftiga.se/17/258/flickor-och-kvinnor-med-npf/

 

Kollegor som tänker och fungerar annorlunda

 

Minst 10% av alla vuxna lever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och det antalet är för stort för att exkludera från arbetsmarknaden. Idag är det dock många som aldrig får ett fungerande arbetsliv. Hur förändrar vi det?  


Detta är en föreläsning om att skapa goda förutsättningar för ett bättre samspel & samarbete på arbetsplatsen. Om inkludering och att tänka bredare vid rekrytering för att nå en större mångfald i arbetslivet. Syftet är att genom utökad kunskap få förståelse för hur det är att fungera och tänka annorlunda genom att skapa ett mer öppet samtalsklimat på arbetsplatsen. Hur förhindrar man missförstånd som kan uppstå vid ett felaktigt eller osäkert bemötande? 

Här berättar och delar Anna även med sig av personliga upplevelser och erfarenheter om hur kan vara när man själv är kollegan med ett tankesätt som skiljer sig från normen. Finns det obekväma/olämpliga frågor och varför vågar så få att fråga dessa? Hur ställer man de frågor som en person med NPF kan önska att man faktiskt frågade?

Ur innehållet:
Vad innebär NPF i vuxen ålder?

Vilka problem kan uppstå på en arbetsplats och hur kan man hantera dem?

Vad säger lagen?
- Rättigheter & skyldigheter: att skapa en trygg på arbetsmiljö

Att våga anställa en person med NPF.
- Hur förhindrar man fenomen som: ”Klapp-på-huvud-behandling” eller ”tassande på tå”?

Anmälan:

http://www.klyftiga.se/17/264/kollegor-som-tanker-och-fungerar-annorlunda/

Barnen som slutar packa upp väskan

 

Barnen som slutar packa upp väskan!

Att ta hand om barn med NPF som placeras utanför hemmet 

En föreläsning om de särskilda behov barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har; särskilt i nya miljöer och i oväntade situationer. Om de problem som kan uppkomma, hur man kan hantera dessa och skapa trygghet i kaoset och hur man kan med rätt förståelse kan undvika ytterligare omplaceringar.

Ur innehållet:
Vanliga beteenden
Bemötande
Att skapa trygghet & bygga tillit
Den primära anknytningspersonens betydelse 
Att främja kontakt med familjen och om möjligt återförening 
Hantera problembeteenden
NPF och trauma 

Målgrupp:
Denna föreläsning vänder sig i som i första hand till dig som är familjehem- eller jourhemsförälder men även till de som arbetar på HVB där barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan placeras. 
Syftet är att utöka kunskapen om dessa funktionsnedsättningar och vad de innebär för att kunna bemöta barnen på deras villkor.

Anmälan:

http://www.klyftiga.se/17/267/barnen-som-slutar-packa-upp-vaskan/

B.A.R.N.-snack från 4/5-2021

Inspelningen från B.A.R.N.-snack den 4/5 2021

B.A.R.N snack från 4/5- nu på youtube

Nu går det att se föreläsningen på YouTube för den som missade den eller är intresserad! Live från Scandic Väst i Örebro!

Kom å lyssna!

Här finns information om kommande föreläsningar som är öppna för alla, kom och lyssna på mig och låt mig ge dig en inblick i hur det faktiskt är att ha autism! Många kan berätta men bara vi med egen diagnos kan beskriva!

 

Skillnaden är faktiskt stor!

 

 Jag använder också mina teoretiska kunskaper som sjuksköterska för att ge en vetenskaplig grund till det jag beskriver.

 

Om du har särskilda önskemål om vad du vill att jag fokuserar på; ålder, kön, metoder eller pedagogiska aspekter så var inte rädd för att önska innehåll!