Problemet med adhd är att ha en hjärna som i grund och botten bara vill göra det som är roligt.